* Giao diện màn hình đăng nhập đơn giản, dễ nhìn:

* Menu điều khiển tùy biến nhanh chóng đưa bạn đến nơi bạn cần dù bạn đang ở đâu: 

 

* Giao diện màn hình Nhập dữ liệu không thể đơn giản và dễ dàng hơn:

* Kết chuyển cuối năm tự động nhanh chóng dễ dàng không ngờ:

* Bảng mã sản phẩm với hàng ngàn đối tượng sản phẩm, dễ tìm kiếm, nhập liệu:

* Xem sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp cực nhanh và thông minh: 

.... Và còn rất nhiều tính năng khác như chiết xuất ra excel, chiết xuất dữ liệu từ excel vào, kết hợp với Dropbox, Google drive, One drive (điện toán đám mây) bạn có thể tin tưởng rằng dữ liệu bạn không bao giờ bị mất, luôn bên bạn dù bạn ở nơi đâu. 

Chúng tôi xin cam kết !

 

Liên hệ


Nguyễn Mạnh Hùng; ĐT:043.99.44.016

© 2014 Bản quyền đã được bảo hộ.

Create a free websiteWebnode