Phần mềm kế toán MH được cung cấp miễn phí 01 năm tài chính, các năm sau nếu bạn thấy hay và thiết thực muốn sử dụng tiếp, xin trả công cho người lập trình 1 triệu đồng\năm sử dụng để người lập trình có nguồn tài chính duy trì phần mềm kế toán MH cho cộng đồng. Tiền xin chuyển vào tài khoản như sau

Tài khoản ngân hàng: 

Tên chủ tài khoản  : Nguyễn Mạnh Hùng

Số tài khoản: 002.100.138.1932 - Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Xin chân trọng cảm ơn!

 

Mọi thắc mắc về phần mềm kế toán MH, kế toán thuế, kế toán tài chính, quyết toán thuế xin liên hệ:

Nguyễn Mạnh Hùng - 043.99.44.016 hoặc YM, Skype: nmh_tckt

Liên hệ


Nguyễn Mạnh Hùng; ĐT:043.99.44.016

© 2014 Bản quyền đã được bảo hộ.

Create a website for freeWebnode